ΜΟΛΥΒΙΑ SURF CASTING
ΜΟΛΥΒΙΑ CASTING ΑΣΠΡΑ
ΜΟΛΥΒΙΑ SURF CASTING ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ
ΜΟΛΥΒΙΑ DOWNRIGGER
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΠΑΚΑΚΑΚΙ
ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΥΡΤΗΣ ΔΕΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΖΑΡΓΑΝΑ
ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΑΛ
ΜΟΛΥΒΙ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΖΟΓΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΛΟ
ΖΟΓΚΕΣ JIG WITH LEAD
ΖΟΓΚΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΕΣ
ΦΑΓΚΡΟΖΟΓΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ