ΜΟΛΥΒΙΑ SURF CASTING

ΜΟΛΥΒΙΑ CASTING ΑΣΠΡΑ

ΜΟΛΥΒΙΑ SURF CASTING ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ

ΜΟΛΥΒΙΑ DOWNRIGGER

ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΠΑΚΑΚΑΚΙ

ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΥΡΤΗΣ ΔΕΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΖΑΡΓΑΝΑ

ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΑΛ

ΜΟΛΥΒΙ ΦΥΛΑΚΑΣ

ΖΟΓΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΛΟ

ΖΟΓΚΕΣ JIG WITH LEAD

ΖΟΓΚΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΕΣ

ΖΟΓΚΑ GOLD

ΦΑΓΚΡΟΖΟΓΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ